Ústredný portál verejnej správy

Vydanie rozhodnutia o schválení prestavby vozidla

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Po vykonaní povolenej prestavby vozidla je občan alebo podnikateľ povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy o schválenie prestavby jednotlivého vozidla alebo o schválenie hromadnej prestavby typu vozidla. Prostredníctvom tejto elektronickej služby môže občan alebo podnikateľ podať žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla. O žiadosti o schválenie prestavby jednotlivého vozidla rozhoduje mieste príslušný okresný úrad. Podnikateľ ktorý má osvedčenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla môže prostredníctvom tejto služby podať žiadosť o schválenie hromadnej prestavby typu vozidla. O žiadosti o schválenie hromadnej prestavby typu vozidla rozhoduje Štátny dopravný úrad. Informácie o službe

Prejsť na službu