Ústredný portál verejnej správy

Platba online

Úhradu za spoplatnené elektronické služby možno vykonať viacerými spôsobmi, a to platobnou kartou, bankovým prevodom, PAY by square, poštovým poukazom, cez aplikáciu eKolok alebo na kiosku. Uvedené spôsoby platby sa odlišujú najmä časovou náročnosťou a technologickým vybavením žiadateľa.

Príkaz na úhradu
Zoznam platobných kanálov je sprístupnený v Príkaze na úhradu, ktorý sa doručuje priamo do elektronickej schránky žiadateľa.
Príkaz na úhradu obsahuje variabilný symbol, názov služby, názov odosielateľa, základné informácie o platobných údajoch podrobné informácie k úhrade.

Platba kartou

Najrýchlejším spôsobom, ako vykonať online úhradu, je platba kartou prostredníctvom e-schránky. Platba bude spracovaná okamžite.

1. Zvoľte možnosť „Zaplatiť kartou“.
2. Vyplňte informácie o platobnej karte a stlačte tlačidlo „Potvrdiť platbu“.
3. Po úspešnom spracovaní transakcie sa používateľovi zobrazí informácia o zrealizovaní platby
    a následne mu je do elektronickej schránky doručená Informácia o úhrade.

Inštruktážne video k platbe kartou

 ?

Najčastejšie otázky a odpovede

Platba bankovým prevodom alebo PAY by square

Tento spôsob platby systém spracuje do 72 hodín.

Online úhradu prostredníctvom internet bankingu žiadateľa môžete realizovať:

  1. Bankovým prevodom -  zadaním platobných údajov, sprístupnených v príkaze na úhradu, a finálnym potvrdením platby podpisom alebo
  2. PAY by square - zosnímaním QR kódu (dvojrozmerný čiarový kód), ktorý je sprístupnený v príkaze na úhradu.

Oskenovaním QR kódu sa platobné údaje automaticky prenesú do mobilnej aplikácie internet bankingu, tzn. platba PAY by square odstraňuje riziko nesprávneho zadania platobných údajov.

Pri skenovaní QR kódu je potrebné mať mobilný telefón prispôsobený na túto činnosť (smartfón) a mať nainštalovanú mobilnú aplikáciu banky.

Platba na kiosku, cez aplikáciu eKolok alebo poštovým poukazom

Z uvedených spôsobov je táto možnosť časovo najnáročnejšia.

Platobný predpis, ktorého súčasťou sú platobné inštrukcie a poštová poukážka, sprístupnený v Príkaze na úhradu, je potrebné si stiahnuť do počítača vo formáte PDF prostredníctvom tlačidla „Stiahnuť príkaz v PDF“.

Platobný predpis je možné zaplatiť týmito spôsobmi:

1. vytlačiť, odovzdať a zaplatiť ho na ktorejkoľvek priehradke pošty,
2. vytlačiť a zaplatiť cez platobný kiosk eKolkov,
3. zaplatiť cez webovú aplikáciu eKolok - Virtuálny kiosk - zadaním variabilného symbolu,
4. zaplatiť cez mobilnú aplikáciu eKolok - nasnímaním QR kódu (dvojrozmerný čiarový kód).

Všetky možnosti je potrebné vykonať do dátumu určeného v príkaze na úhradu.

Pri skenovaní QR kódu je potrebné mať mobilný telefón prispôsobený na túto činnosť (smartfón) a mať nainštalovanú mobinú aplikáciu eKolok.
Mobilná aplikácia eKolok je k dispozícii na stiahnutie na GooglePlay alebo APP Store. Je určená pre mobilné zariadenia s OS Android od verzie 4.4. vyššie a pre mobilné zariadenia s iOS 11.