Ústredný portál verejnej správy

Požiadanie o uloženie listiny do zbierky zákonom ustanovených listín obchodného registra

Obchodný register

Popis služby

Služba je určená pre podnikateľov. Elektronickú službu môžete využívať v prípade, že ste držiteľom platného občianskeho preukazu s čipom (tzv. eID karta). Na účel autentifikácie je možné využiť aj doklad o pobyte cudzinca s elektronickým čipom, alternatívny autentifikátor, autentifikačný certifikát alebo prostriedok elektronickej identifikácie z iného štátu EÚ. Prostredníctvom služby je možné podať žiadosť o uloženie elektronickej listiny do zbierky listín. Pri žiadosti sa vyžadujú dokumenty autorizované navrhovateľom (elektronicky podpísané) kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Informácie o službe

Prejsť na službu