Ústredný portál verejnej správy

Požiadanie o uloženie listiny do zbierky zákonom ustanovených listín obchodného registra

Obchodný register

Popis služby

Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať žiadosť o uloženie elektronickej listiny do zbierky listín. Pri žiadosti sa vyžadujú dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou). Informácie o službe

Prejsť na službu