Ústredný portál verejnej správy

Poskytnutie údajov INSPIRE - Správne jednotky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba poskytuje priestorové a atribútové informácie z INSPIRE témy Správne jednotky (Administrative units) vo vektorovom tvare formou OGC WFS. Informácie o službe

Prejsť na službu