Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácie z katastra nehnuteľností o súpise vlastníkov

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba poskytuje podrobné informácie o existujúcom objekte alebo objektoch ako je súpis vlastníkov dostupných v rámci súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Súpis vlastníkov je vyhľadávaný v rámci jednotlivých katastrálnych území v rozsahu zadanom užívateľom. Súpis vlastníkov poskytuje prehľadný výpis o vlastníkoch. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Informácie o službe

Prejsť na službu