Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie služieb podpory podnikateľov

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre podnikateľov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o informáciu – v zmysle služieb podpory podnikateľov poskytovaných MZVaEZ SR. Výstupom služby je získanie aktuálnych správ o podnikateľskom prostredí v danej krajine a možnosť dostávať periodické newslettre. Informácie o službe

Prejsť na službu