Ústredný portál verejnej správy

Zaraďovanie cirkevnej/súkromnej strednej školy do siete škôl a školských zariadení SR, ak je zriaďovateľom štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba, fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprostredkováva formulár k žiadosti o zaradenie cirkevnej/súkromnej strednej školy do siete škôl a školských zariadení SR, ak je zriaďovateľom štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba, fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať.

Prejsť na službu