Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o zápis vlastníka vozidla po oznámení ukončenia predchádzajúceho vlastníctva

Zvoľte poskytovateľa služby