Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie výpisu z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba poskytuje výpis z listu vlastníctva. Tento výpis je na informatívne účely a nie je opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná. Informácie o službe

Prejsť na službu