Ústredný portál verejnej správy

Registrácia povinnej osoby do Registra priestorových informácií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožnuje registráciu povinnej osoby alebo dobrovoľného prispievateľa do Registra priestorových informácií (RPI). Úspešná registrácia používateľovi poskytuje nástroje pre naplnanie úloh stanovenými zákonom o NIPI. Bez registrácie nie je možné pracovať s autentifikovanými nástrojmi RPI. Pre registráciu do RPI je potrebné mať zriadené: EID (elektronický občiansky preukaz), ZEP (zaručený elektronický podpis) a plné právo zastupovať organizáciu. Registrácia prebieha cez registračný formulár umiestnený na stránke www.slovensko.sk. Po vykonaní registrácie žiadosť schváli alebo zamietne administrátor systému RPI. O výsledku registrácie bude používateľ informovaný prostredníctvom eDesk schránky. V prípade úspešnej registrácie používateľ dostane priradené doménové meno, pod ktorým bude organizácia vystupovať v RPI. V prípade právnickej osoby bude na doménové meno využité IČO organizácie. V prípade fyzickej osoby jej bude vytvorený bezvýznamový identifikátor. Informácie o službe

Prejsť na službu