Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie volebných výsledkov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Poskytovanie volebných výsledkov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov“ je vystavená na portáli ŠÚ SR, ktorá poskytuje definitívne výsledky volieb a referenda od okamihu oficiálneho vyhlásenia výsledkov volieb alebo referenda ústrednou komisiou v súborovom formáte csv. Služba je dostupná cez protokol HTTP bez autentifikácie. Informácie o službe

Prejsť na službu