Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o odškodnenie obetí trestných činov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba poskytuje možnosť podať žiadosť o odškodnenie podľa zákona o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre potenciálnych žiadateľov žijúcich mimo územia SR v inom členskom štáte EÚ, je určený formulár v anglickom jazyku. Elektronickú službu môžete využívať v prípade, že ste držiteľom platného občianskeho preukazu s čipom (tzv. eID karta). Na účel autentifikácie je možné využiť aj doklad o pobyte cudzinca s elektronickým čipom, alternatívny autentifikátor, autentifikačný certifikát alebo prostriedok elektronickej identifikácie z iného štátu EÚ. Informácie o službe

Prejsť na službu