Ústredný portál verejnej správy

Podanie žiadosti o nahliadnutie do matriky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Ak má občan záujem o predloženie archívneho dokumentu na štúdium, musí podať žiadosť o jeho predloženie v bádateľni archívu alebo o prístup k elektronickému archívnemu dokumentu. Archívne dokumenty sa predkladajú na štúdium na základe žiadosti o predloženie archívnych dokumentov a vyplneného bádateľského listu (pre každý štátny archív a tému bádania samostatný bádateľský list). Pre využitie služby je potrebné vo formulári vybrať z číselníka archívov štátny archív prípadne pracovisko, ktorý spravuje požadované archívne dokumenty alebo elektronické archívne dokumenty na štúdium. Následne žiadateľ doplní do formulára informácie o archívnych dokumentoch (najviac 5 položiek), ktoré žiada predložiť na štúdium. V prípade podania žiadosti o predloženie na štúdium neelektronických archívnych dokumentov je potrebné, aby žiadateľ uviedol požadovaný termín návštevy archívu. Z dôvodu výberu archívnych dokumentov z depotov a prípravy do bádateľne archívu, si žiadateľ môže ako najskorší termín návštevy archívu vybrať tretí pracovný deň od podania žiadosti. Termín návštevy je záväzný až po schválení archívom. Ak pracovníkovi archívu žiadateľom uvedený termín nevyhovuje, navrhne žiadateľovi iný termín. Podmienkou pre odoslanie žiadosti je aktívny bádateľský list. Ak žiadateľ nemá vyplnený bádateľský list, tak pred odoslaním žiadosti o prístup mu systém ponúkne bádateľský list na vyplnenie. Žiadateľ môže vyplniť bádateľský list nezávisle od vyplnenia Podania žiadosti o predloženie archívnych dokumentov na štúdium. Informácie o službe

Prejsť na službu