Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie finančnej pomoci v zahraničí

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza. Výstupom služby je rozhodnutie o poskytnutí finančnej pomoci občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. Pre využitie služby je potrebné byť prihlásený prostredníctvom eID karty a vyplnený elektronický formulár podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu