Ústredný portál verejnej správy

Vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach na žiadosť daňového subjektu (ID 1060)

Zvoľte poskytovateľa služby