Ústredný portál verejnej správy

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zvoľte poskytovateľa služby