Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o účtovné závierky pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre právnické osoby na zverejnenie účtovných závierok podľa prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. januára 2014 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu