Ústredný portál verejnej správy

Evidovanie správcov konkurznej podstaty a poskytovanie informácií o nich

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Cieľom služby je umožniť občanovi jednoduchý a prehľadný prístup k zoznamu konkurzných správcov. Služba umožňuje podľa zadaných vstupných parametrov - filtrovacích kritérií, vyhľadať a zobraziť zoznam správcov konkurznej podstaty. Ku každému správcovi je možné zobraziť prebiehajúce aj už ukončené konania za zvolené obdobie. V prípade prezerania webových stránok Registra úpadcov, občan môže pre každé konanie zobraziť informácie o správcovi pridelenému k tomuto konaniu. Informácie o službe

Prejsť na službu