Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informatívnych výpočtov a vybraných informácií na úseku sociálneho poistenia

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba umožňuje klientovi nájsť si na stránke Sociálnej poisťovne základné informácie, ako si vypočítať - poistné na sociálne poistenie - predpokladanú výšku dôchodku - výpočet dôchodkového veku a vyhľadať si príslušné formuláre potrebné k sociálnemu poisteniu. Informácie o službe

Prejsť na službu