Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o registráciu DPH skupiny

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zápis skupiny registrovanej pre DPH a jej zloženia do registra subjektov zahraničného obchodu. Služba je dostupná po prihlásení cez eID. Služba nie je spoplatnená. Informácie o službe

Prejsť na službu