Ústredný portál verejnej správy

Zmena priezviska jedného z manželov - okresný úrad

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi podať žiadosť o zmenu priezviska jedného z manželov (po uzavretí manželstva). Žiadosť bude spracovaná pracovníkom z úseku matrík okresného úradu a bude tvoriť podklad pre zmenu zápisu do knihy manželstiev. Informácie o službe

Prejsť na službu