Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o informáciu podľa zákona o slobode informácií na Ústavný súd SR

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Popis služby

Táto služba slúži pre občanov, podnikateľov aj orgány verejnej moci na podanie žiadosti o sprístupnenie informácie v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov elektronickou formou. Informácie o službe

Prejsť na službu