Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o informáciu

Kancelária Ústavného súdu SR

Popis služby

Tento formulár slúži na podanie žiadosti o sprístupnenie informácie v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov elektronickou formou. Informácie o službe

Prejsť na službu