Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zápis zmeny údajov v osvedčení o evidencii vozidla (OEII) / technického osvedčenia vozidla (TOV)

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zápis zmeny údajov v OEII (Osvedčenie o evidencií vozidla časť II) / TOV (Technické osvedčenie vozidla). Informácie o službe

Prejsť na službu