Ústredný portál verejnej správy

Registrovanie voliča pre voľbu poštou zo zahraničia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba primárne slúži na registráciu voliča pre voľbu poštou zo zahraničia. Takisto však umožňuje vstup do aplikácie pre zaregistrovaných voličov a to na účel zobrazenia statusu voliča (zobrazenie registrovaných údajov o voličovi a informácie o stave doručovania). Prostredníctvom statusu voliča má volič možnosť podať žiadosť o opakované doručenie materiálov na hlasovanie a žiadosť o zrušenie registrácie v prípade vrátenia nedoručenej zásielky s materiálmi na hlasovanie. Službu je možné využiť s použitím eID s čipom ale aj bez neho pre voličov, ktorí nemajú vydaný eID s čipom. Na využitie služby nie je potrebný KEP a služba nie je spoplatnená. Informácie o službe

Prejsť na službu