Ústredný portál verejnej správy

Zmena informácie o plánovanom pobyte v zahraničí

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať podanie pre zmenu informácií o plánovanom pobyte v zahraničí na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Informácie o službe

Prejsť na službu