Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí - predĺženie platnosti

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí. Informácie o službe

Prejsť na službu