Ústredný portál verejnej správy

Oznámenie, či určitý daňový subjekt je registrovaný, alebo aké číslo mu bolo pridelené pri registrácii, na žiadosť daňového subjektu (ID 2535)

Zvoľte poskytovateľa služby