Ústredný portál verejnej správy

Daňové exekučné konanie

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba je zameraná na komunikáciu správcu dane (daňový, alebo colný úrad) s daňovým dlžníkom. Správca dane vydáva daňovému subjektu dokument v daňovom exekučnom konaní. V rámci tejto služby správca dane môže získať informácie z iných registrov a databáz orgánov verejnej správy, bánk, súdov, informácie o nehnuteľnostiach a podobne v zmysle rešpektovania ustanovení o daňovom tajomstve. Informácie o službe

Prejsť na službu