Ústredný portál verejnej správy

Pripomienkovanie investičného zámeru obce

Mesto Nitra (OVM)

Popis služby

Obec svoje investičné zámery zverejňuje širokej verejnosti a dáva občanom priestor na ich pripomienkovanie. Týmito pripomienkami sa potom zaoberajú poverené komisie, jednotlivé organizačné jednotky obecného úradu a samotní poslanci zastupiteľstva obce. O naložení s pripomienkami sa verejnosť informuje prostredníctvom zverejnenej zápisnice z rokovaní zastupiteľstva, alebo priamym informovaním osôb, ktoré dané pripomienky vzniesli. Informácie o službe

Prejsť na službu