Ústredný portál verejnej správy

Ohlasovanie prechodného pobytu v zahraničí

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi elektronickým spôsobom informovať úrad o svojom pobyte v zahraničí. Službu bude môcť využiť občan SR, ak bude chcieť informovať o svojej adrese v zahraničí. Pri elektronickom podaní ohlásenia pobytu v zahraničí občan pred vycestovaním na dobu dlhšiu ako 90 dní vyplní elektronický prihlasovací formulár na prechodný pobyt a uvedie adresu v zahraničí.

Prejsť na službu