Ústredný portál verejnej správy

Podávanie prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti v taxislužbe

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o prihlasovanie sa na skúšku z odbornej spôsobilosti v taxislužbe. Informácie o službe

Prejsť na službu