Ústredný portál verejnej správy

Zápis o prestavbe vozidla (zaznamenanie prestavby)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje získať informácie o prestavbe vozidla montážou plynového zariadenia. Informácie o službe

Prejsť na službu