Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií na webstránke Hlavného banského úradu

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Prostredníctvom služby sa zabezpečuje poskytovanie aktuálnych informácií pre širokú verejnosť v oblasti štátnej banskej správy ako aj povinné zverejňovanie informácií v zmysle príslušných právnych predpisov SR. Služba je určená pre širokú verejnosť, hlavne pre fyzické a právnické osoby - podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú činnosť pri využívaní ložísk nerastov, výbušnín, munície a pod. Informácie o službe

Prejsť na službu