Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie informácií na portáli Metodicko - pedagogického centra

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprístupňuje informácie z portálu Metodicko - pedagogického centra.

Prejsť na službu