Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vedecké odporúčanie týkajúce sa vývoja a registrácie humánnych liekov

Štátny Ústav pre kontrolu liečiv

Popis služby

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) ponúka firmám možnosť obdržať vedecké odporúčanie týkajúce sa vývoja a registrácie humánnych liekov. Odporúčanie je prednostne zamerané na stratégiu vývoja lieku skôr ako na predbežné hodnotenie dokumentácie priloženej k budúcej žiadosti o registráciu. Je limitované na vedecké otázky a nie na aspekty registrácie liekov. Odporúčanie nie je právne záväzné. Žiadosti je možné podávať prostredníctvom formulára dostupného na web stránke ŠÚKL v listinnej podobe, ako aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektronický občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis). Informácie o službe

Prejsť na službu