Ústredný portál verejnej správy

Platenie daní a poplatkov

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba vychádza z dnes fungujúceho spôsobu platenia daní, pričom poskytuje daňovému subjektu komfort pri platbe dane, sankčného úroku, penále, poplatku alebo inej platby realizovanej v prospech správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad. Možnosť úhrady je realizovaná prostredníctvom elektronickej platby využitím prepojenia portálu finančnej správy na platobné mechanizmy bankových inštitúcii. Služba poskytuje množstvo informácií k problematike platenia a tiež automatizované generovanie výstupov pre saldokonto daňového subjektu, je referencovaná na platobné povinnosti daňového subjektu evidované v službách finančnej správy. Informácie o službe

Prejsť na službu