Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie informácií Najvyššieho kontrolného úradu SR

Najvyšší kontrolný úrad SR

Popis služby

Publikovanie aktuálnych informácií Najvyššieho kontrolného úradu SR na webovom sídle www.nku.gov.sk. Informácie o službe

Prejsť na službu