Ústredný portál verejnej správy

Verejné informovanie o daňových subjektoch

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba poskytuje riadený prístup k informáciám finančnej správy pre verejnosť. Používateľ má možnosť prístupu k evidovaným informáciám o konkrétnom daňovom subjekte v miere, akú dovoľuje platná legislatíva. Informácie o registrovaných daňových subjektoch sú prístupné priamo na portáli finančnej správy. Služba poskytuje príslušné informácie o konkrétnom daňovom subjekte, ako i zoznamy subjektov s príslušnou charakteristikou, spôsobom Online informačných zoznamov, Informačných zoznamov na stiahnutie, ako aj Sprostredkovaných informačných zoznamov. Informácie o službe

Prejsť na službu