Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o výmenu tabuliek s evidenčným číslom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla podať žiadosť o výmenu tabuliek za nové tabuľky v náhodnom znení, vo voliteľnom znení alebo tabuľky zo skladových zásob orgánu policajného zboru Informácie o službe

Prejsť na službu