Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie metaúdajov o súbore geodetických informácií z katastra nehnuteľností podľa vyhľadávacích kritérií

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Vyhľadávacia služba (v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve definovaná ako Discovery) poskytuje metaúdaje o súboroch a službách priestorových údajov - geodetických informácií z katastra nehnuteľností a zobrazuje obsah týchto metaúdajov podľa vyhľadávacích kritérií. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná. Informácie o službe

Prejsť na službu