Ústredný portál verejnej správy

Zmena priezviska po rozvode - okresný úrad

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi (po 3 mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku súdu o rozvode) podať žiadosť o zmenu priezviska po rozvode. Žiadosť bude spracovaná pracovníkom z úseku matrík okresného úradu a bude tvoriť podklad pre zmenu zápisu do knihy manželstiev. Informácie o službe

Prejsť na službu