Ústredný portál verejnej správy

Podávanie ohlásenia o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podávať ohlásenia o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom nasledovným subjektom: - Výrobca elektrozariadení, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne - Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia (kumulatívne za všetkých zastúpených výrobcov Termín a rozsah ohlásenia: - Ohlásenie sa podáva raz ročne za celý kalendárny rok - Ohlásenie sa podáva do 28. februára nasledujúceho roka. Informácie o službe

Prejsť na službu