Ústredný portál verejnej správy

Ukladacie služby Registra priestorových informácií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje uloženie súboru priestorových informácií na báze informácii uvedených v metaúdajových záznamoch. Používateľ má možnosť uložit (stiahnuť) súbor priestorových údajov ak je daný súbor prístupný na internete a sú k nemu vytvorené príslušné metaúdaje (súbor musí obsahovať URL adresy kde sa daný priestorový údaj nachádza a je možné ho stiahnuť). Služba je realizovaná prostredníctvom Vyhľadávacieho a mapového klienta RPI. Informácie o službe

Prejsť na službu