Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o oznámenie čísla účtu a variabilného symbolu – správny poplatok prevádzkovateľa hazardnej hry

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o oznámenie čísla účtu a variabilného symbolu správneho poplatku prevádzkovateľa hazardnej hry na Úrad pre reguláciu hazardných hier plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektronický občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis). Informácie o službe

Prejsť na službu