Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie sledovania priebehu overovania výsledkov geodetických prác v katastri nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená primárne pre osoby vykonávajúce práce v oblasti geodetických činností, ktorých výsledky sa preberajú do dokumentácie katastra nehnuteľností. Služba umožňuje automatickú aktiváciu a deaktiváciu sledovania priebehu overovania výsledkov geodetických prác a následnú notifikáciu. Služba umožňuje sledovanie zmien v procese od podania až po ukončenie konania overením výsledkov geodetických prác. Používateľ je informovaný o každej fáze procesu overovania vrátane notifikácie o prípadnom doplnení podania pri nekompletných respektíve chybných podkladoch. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu