Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o hospodárení obce a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Mesto Žilina (OVM)

Popis služby

Mesto prostredníctvom služby poskytuje informácie o svojom hospodárení a hospodárení organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, reps. organizácií s majetkovou účasťou Mesta. Informácie o službe

Prejsť na službu