Ústredný portál verejnej správy

Prístup k digitálnym službám školy

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „ Prístup k digitálnym službám školy“ umožňuje a zabezpečuje užívateľom a občanov v priestoroch škôl zapojených do vyhradenej siete MŠVVaŠ : • riadenie prístupov k portfóliu digitálnych služieb na úrovni užívateľa podľa pridelenej roly, • oprávneným používateľom digitálnych služieb školy registrovanie inštitucionálnych (inventárnych) aj nimi vlastnených digitálnych zariadení (koncept BYOD), cez ktoré bude využívať digitálne služby školy, • centrálne riadenie prístupov k službám a digitálnemu obsahu tretích strán (umožní jednoduché, bezpečné a riadené prepojenie so zdrojmi tretích strán) a obojstrannú garanciu riadeného prístupu (bude možné garantovať oprávnenosť pristupujúceho užívateľa cez vyhradenú sieť MSVVaŠ, tak aj bezpečnosť a relevantnosť údajov od tretej strany), • kontrolovaný prístup ku zdrojom, ktoré podliehajú napríklad spoplatňovaniu alebo je potrebné pri nich individuálnym spôsobom uplatňovať autorské práva, • realizovať prepájanie existujúcich registrov užívateľov, čo zjednoduší prístup k údajom pre jej užívateľov, ale aj proces kontroly prístupu zo strany externého poskytovateľa služby alebo obsahu, • centralizované riadenie a možnosti prepojenia a integrácie v rámci rezortných a medzirezortných IS a riadenie základnej bezpečnosti na školách. Používatelia služby: • deti, žiaci, poslucháči a pedagogickí zamestnanci pristupujúci k sieťovým službám a DEO, • pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci za účelom prístupu k digitálnym nástrojom administrácie výchovno-vzdelávacieho procesu a riadenia základnej bezpečnosti na školách“ rodičia a sprevádzajúceho osoby, ktoré môžu využívať službu v obmedzenom režime „Hosť“ Informácie o službe

Prejsť na službu