Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o výsledkoch laboratórnych vyšetrení

Ministerstvo zdravotníctva SR

Popis služby

Služba umožní občanovi - získať informáciu (notifikáciu) o tom, že laboratórne vyšetrenie bolo vykonané. Notifikáciu je možné prečítať v schránke správ a v prípade nastavenia notifikácie aj prostredníctvom sms alebo mailu. - získať informácie o výsledkoch laboratórnych vyšetrení, ak o ich sprístupnení rozhodol ošetrujúci lekár, ktorý vyšetrenie požadoval. Pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti umožňuje vyhľadať a získať laboratórne žiadanky pacienta a tiež laboratórne výsledky. K výsledkom ma prístup žiadajúci lekár o laboratórne vyšetrenie a další zdravotnícky pracovníci v súlade so súhlasmi pacienta. Informácie o službe

Prejsť na službu