Ústredný portál verejnej správy

Oznámenie závažného nežiaduceho účinku spôsobeného použitím kozmetického výrobku

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby má oznamovateľ možnosť nahlásiť nežiadúci účinok, ktorý vznikol po použití kozmetického výrobku na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Systém proaktívne ponúkne príslušný úrad verejného zdravotníctva, ktorý danú službu rieši na základe vecnej a zároveň miestnej príslušnosti zároveň doplní zoznam príloh k podaniu podľa obsahu formulára a odošle potvrdenie o prijatí podania. Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydá vyjadrenie k oznámeniu závažného nežiaduceho účinku spôsobeného kozmetickým výrobkom. Pre využitie služby je potrebné prihlásenie s eID s čipom. Podanie nie je potrebné podpísať KEP/ZEP. Informácie o službe

Prejsť na službu