Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zrušenie inštruktorského preukazu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zrušenie inštruktorského preukazu okresným úradom. Informácie o službe

Prejsť na službu